Magyar természetjáró szövetség

weboldalai

Útjezés festés minősítése

Turistajelzés-festés minőségének ellenőrzése és osztályozási rendszere

 

(javaslat)

 

Ellenőrző bejáráskor felmérendő:

 • Jelzésfestés: A jelzéshibák, korrekciós és kieg. javaslatok szöveges leírása, pontos helye (GPS-pont és szükség szerint helyszínrajz), sürgősség/fontosság megjelölése, közeli és távoli fotó(k) a hely és a probléma/javaslat azonosítására; továbbá egy egész szakaszra vonatkozóan általános észrevételek és osztályozás az alábbi szempontok szerint.

 • Kihelyezett és javasolt útjelző tereptárgyak (jelzéshordozó fa/kőoszlopok) pontos helye (GPS-pont és helyszínrajz), közeli és távoli fotó(k), a meglévők állapota, a javasoltak indokoltsága, sürgősség megjelölése

 • Kihelyezett és javasolt csomóponti (útbaigazító+helymegjelölő) táblák pontos helye helye (GPS-pont és helyszínrajz), közeli és távoli fotó(k) [helyszín + meglévőnél minden táblatartalom olvasható legyen], vázlatrajz az oszlopon lévő nyíltáblák pontos irányáról, a hiányzó ill. újonnan javasolt táblákkal (elég az útjelzés megjelölése, a tartalmat rendszerszerűen, adatbázis alapján kell tervezni).

 • Út állapotának hibái, helye (GPS-pont(ok) ill. tól-ig megadás, szükség szerint helyszínrajz), jellege, jelzésfestők el tudják-e hárítani v. komolyabb segítség kell, fotó(k), sürgősség. [ld. lejjebb a +1. szempontot]

 

 

Jelzésfestési értékelési szempontok:
(mindkét irányból, oda-vissza értendők, teljes felújításkor az egész útvonalra, a megmaradt régi jelzésekre is!)

 

1. HELYES ÚTVEZETÉS:

 • A jelzések a megfelelő nyomvonalon vezetnek-e?
 • (a térképen/útkataszterben szereplő nyomvonalat mutatják-e a felfestett jelek,
 • ill. attól csak nagyon indokolt esetben és mértékig térve el, dokumentálva)

 

2. FOLYTONOSSÁG+ROBUSZTUSSÁG:

 • Van-e mindenütt jelzés, ahová kellene?
 • (az út- és terepviszonyoknak megfelelő sűrűség, folyamatos követhetőség, minden elágazás
 • megjelölése, irányjelző/behívó/megerősítő jelzések, redundancia ahol indokolt)

 

3. LÁTHATÓSÁG+EGYÉRTELMŰSÉG:

 • Ami fel van festve, az jól látható-e és egyértelmű-e?
 • (a megfelelő jelzési módok alkalmazása [egypofás/kétpofás/nyíl/sarok/stb...],
 • úttal bezárt szög, egy- és kétirányú nyilak használata, nyílhegyek iránya,
 • nem félrevezető/kétértelmű jelzések, menetirányból való láthatóság:
 • megfelelő tereptárgy és elhelyezés megválasztása, belógó növényzet eltávolítása)

 

4. CSOMÓPONTOK ÉS KRITIKUS PONTOK:

 • Jelzett utak találkozása/vége és a nehezen jelezhető helyek ill. letérési pontok
 • jelzése egyértelmű és teljeskörű-e?
 • (csomópontok minden irányból való észrevehetősége, áttekinthetősége, egyértelműsége,
 • pont az utak végén, a váratlan irányváltások figyelemfelkeltő kijelölése, a tereptárgyak
 • hiányából vagy nem megfelelő elhelyezkedéséből adódóan nehezen jelezhető helyeken
 • [pl. tisztások, bozótos részek] a nyomvonal egyértelmű jelzése speciális jelzési módokkal
 • (egyértelmű előjelzés, iránymegerősítés, maxi jel, stb.) ill. útjelző oszlopokkal
 • vagy azok javaslatával [helyszín és kívánt hely pontosan dokumentálva]).

 

5. KÜLALAK+KIVITELEZÉS:

 • A felfestett jelzések szépek, tartósak, megfelelő méretűek és kivitelűek-e?
 • (a tereptárgynak megfelelő felület-előkészítés, festési fedettség, megfolyás nélkül,
 • éles körvonalak, megfelelő színek, szabvány mérettől való eltérés csak indokolt esetben,
 • nyilak egységes formátuma, fehér felületen szürke keret, régi jelzések leszürkítve,
 • fonódásoknál minden jel mindig szerepel, megfelelő sorrendben)

 

+1: ÚTMINŐSÉG: (külön kezelendő, nem csak a jelzésfestőn múlik!)

 • Az útvonal jól és biztonságosan járható-e?
 • (belógó ágak és bozót hiánya, kimosottság/alámosottság van-e, oldalazó ösvény vízszintes
 • felületű és nem csúszós-e oldalra, fahidak/korlátok/létrák jó állapotúak és vannak ahol kell,
 • úton nincsenek keresztbe dőlt fák és egyéb akadályok, jellemzően nincs sártenger, ill. szemét)

 

 

Értékelő osztályzatok: (a fenti szempontok szerint külön-külön értékelendő)


1.elégtelen,

2.elégséges,

3.közepes,

4.jó,

5.jeles

(továbbá + ,– jel alkalmazható az árnyalásra, pl. 5+, 4–)

 

Sürgősségi/fontossági besorolás a szükséges utómunkák meghatározásakor:

 • A: kritikus (igen rossz, félrevezető, nagyon veszélyes, rossz útvezetés, stb.)
 • B: sürgős (nem egyértelmű, hiányos, könnyű letévedni az útról, kevésbé jó útvezetés)
 • C: közepes (egyértelműség, láthatóság, külalak javítása szükséges, de nem kritikus)
 • D: ráér ("szépséghiba", tartósság erősítése szükséges)

 

 

Molnár András, Műanyag SC 2008.09.28.